SEVINCH VA G’AM

Azaga borgan xotin
O’z dardini aytib yig’lar.

Bir yig’ining bir kulgusi bor.

Boshimni bosh desam,
Oyog’imda nima g’am.

Gado non topsa, to’rva topmas.

Dard tomirni yer,
Hasrat – umrni.

Dard ustiga chipqon.

Devorni nam yiqitar,
Odamni – g’am.

Yomg’irdan o’t-o’lan o’sar,
Qo’shiqdan – ko’ngil.

Jahl bilan qartayasan,
Kulgi bilan yasharasan.

Jon bor joyda qazo bor.

Joni borning g’ami bor.

Zang temirni kemirar,
G’am – odamni.

Issiq cho’pni quritar,
Qayg’u erni qaritar.

Ming qayg’u bir ish bitirmas.

Moli ko’pning – g’ami ko’p.

Mushukning o’limi – sichqonga to’y.

Odam odam bilan,
Odam ado g’am bilan.

Odam odam bilan,
Pista bodom bilan.

Ota-onaning dog’i – oz-moz,
Farzand dog’i tinch qo’ymas.

Og’rimagan quloqqa – oltin sirg’a.

Og’riqsiz bosh bosh emas.

Oh tortmasang, soch oqarmas.

Sayohat tanga rohat,
Tan emas, jonga rohat.

Suygan ham qo’shiqchi,
Kuygan ham qo’shiqchi.

Tug’ilish to’lg’oqsiz bo’lmas.
Yuragi to’lganning – yig’isi ko’p.

O’ylasang, qayg’u ko’p,
O’ylamasang, qayg’u yo’q.

O’ynab-kulgin yigitdek,
Siqilmagin chigitdek.

O’limdan achchiq narsa yo’q,
Shodlikdan ortiq boylik yo’q.

O’tda yongan kuyar,
G’amda yongan o’lar.

Qayg’u bitar, shodlik o’tar.

Qayg’u keltirar shodlikdan
Yomg’ir keltirar momaqaldiroq yaxshi.

Qayg’u – umr egovi.

Qayg’u qaritar, g’am o’ldirar.

Qayg’uli boshga qor yog’ar.

Qayg’uni ko’z yoshi yuvolmas.

Qayg’usiz qora suvga semirar.

Qari-yosh qayg’usiz bo’lmas.

Qo’rqqandan quvongan yomon.

G’am yema, beg’am ham bo’lma.

G’am yuki tog’dan og’ir.

G’amsiz oshim – da’vosiz boshim.

G’ash ko’ngilga keng uy ham tor.

Hamdardi bor dard – yarim dard.

Har kechaning kunduzi,
Har kunduzning kechasi bor.

Har kim o’z go’riga yig’lar.

Har kunning o’z tongi bor.

Har narsaga g’am yema,
Parcha nonni kam yema.