Home / Milliy an’analar

Milliy an’analar

Kurashning rivojlanish tarixi

kurashm

O’zbek kurashi bir necha ming yillik tarixga ega. Qadimiy qo’lyozmalarda eramizdan oldingi davrlarda ham kurash ommaviy musobaqalar tarkibidan munosib o’rin olganligi haqida adabiyotlar mavjud. Buni ko’pgina yozma va tarixiy yodgorliklar tasdiqlaydi. Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonida, Boburning “Boburnomasi”da xalq og’zaki ijodida “Alpomish”, “Go’ro’g’li”, “To’lg’anoy” dostonlarida pahlavonlar kurashi maxf etilgan. Buyuk allomamiz Abu ...

Davomi »

Milliy Kurash

Milliy kurash

Kurash — sport turi, belgilangan qoidaga muvofiq ikki sportchining yakkama-yakka olishuvi. Kurashish san’ati ko’p xalqlarda qadim zamonlardan buyon ma’lum. Kurash ayniqsa Yunonistonda keng tarqalib, qadimgi olimpiada musobaqalaridan doimiy o’rin olib kelgan. Milliy Kurashning xilma-xil ko’rinishlari O’zbekiston, Gretsiya, Italiya, Yaponiya, Turkiya, Eron, Afg’oniston, Rossiya, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Qozog’iston va boshqa mamlakatlarda mavjud. ...

Davomi »

Uloq-ko‘pkari musobaqalari

Ko'pkari

Prezidentimiz Islom Karimov “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarida ta’kidlaganidek, har qaysi xalq yoki millatning ma’naviyatini uning tarixi, o‘ziga xos urf-odat va an’analari, hayotiy qadriyatlaridan ayri holda tasavvur etib bo‘lmaydi. Bu borada, tabiiyki, ma’naviy meros, madaniy boyliklar, ko‘hna tarixiy yodgorliklar muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Mustaqillik yillarida milliy an’ana va ...

Davomi »

Beshik to’y

beshik to'y

Unda asosan boshqa to’ylardan farqli erkaklar qatnashmaydi. Beshik to’yi kuni qizning onasi qarindoshlari, qo’ni-qo’shnilarini olib, yasatilgan beshikni qudanikiga olib boradi va kirilayotganda alla aytiladi.Ayrim taxminlarga ko’ra alla so’zi «Olloh» so’zidan kelib chiqib yaratgandan chaqaloqni o’z panohida saqlashni iltijo qilishga nisbatdur. Alla shunday bir qo’shiqki uni hech zamonda, hech bir shoir yozolmagan, ...

Davomi »

Milliy an’ana va qadriyatlar

Nikoh2

Bugungi kundagi turli zararli ta’sirlardan saqlanish, har qanday sharoitda ham xalqimizga azaldan xos bo’lgan milliy qiyofa, betakror fazilatlar egasi bo’lib qolishimizda qadimiy an’ana va qadriyatlarimizni asrab-avaylab, ularga amal qilib yashash o’ta muhim ahamiyat kasb etadi. Yer yuzidagi har bir millat faqat uning o’ziga xos bo’lgan an’ana va qadriyatlari bilan alohida ...

Davomi »

Milliy urf-odatlar

kelin-salom

Go’zal urf-odatlarimiz umrboqiydir. Ko’p ming yillik tarixga ega bo’lgan o’zbek xalqi asrlar davomida o’ziga xos xilma-xil urf-odatlar, marosimlarni yaratdi. Ular doimiy takrorlanishi va xalqning ularga amal qilib kelishi natijasida umrboqiydir. Turmushga, zamonga qarab ularning ayrimlari unutiladi. Zamonga qarab, yangilari paydo bo’ladi, eng xalqchillari esa avloddan-avlodga o’tib keladi. Xalqimiz turmushida «To’y» ...

Davomi »